1. WEBSITE ĐĂNG THÔNG TIN VỚI MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - HỌC TẬP
  Link bị lỗi vui lòng liên hệ: info@dulichquangngai.net


  Share Cover Facebook mừng lễ 2.9 đẹp

  HÃY SỬ DỤNG TÌM KIẾM HIỆU QUẢ

Album Nhạc hay về Bác Hồ nhân ngày sinh nhật Bác 19/5

Thảo luận trong 'Nhạc Việt Nam' bắt đầu bởi ngotuyen, 18 Tháng năm 2013.


  Số bài viết:
  2,225
  Đã được thích:
  27
  Điểm thành tích:
  48
  Giới tính:
  Nam

  Album Nhạc hay về Bác Hồ nhân ngày sinh nhật Bác 19/5. Tuyen chon nhung ca khuc ca ngoi Bac Ho hay nhat hien nay. Sinh nhat Bac Ho 19.5

  [IMG]
  Bác Hồ(19/5/1890 - 2/9/1969)


  Danh sách các ca khúc trong album
  1. Trông Cây Lại Nhớ Đến Người - Thu Hiền
  2. Hồ Chí Minh Đẹp Nhất Tên Người - Bích Phượng
  3. Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Ví Dặm - Hồng Năm
  4. Tiếng Hát Giữa Rừng Pác Pó - Anh Thơ
  5. Người Về Thăm Quê - Việt Hoàn
  6. Bác Hồ Sống Mãi Với Tây Nguyên - Lê Dung
  7. Những Bông Hoa Trong Vườn Bác - Mỹ Linh
  8. Chúng Con Canh Giấc Ngủ Của Người - Trọng Tấn
  9. Viếng Lăng Bác - Hương Mơ
  10. Bên Tượng Đài Bác Hồ - Ánh Tuyết
  11. Tiếng Hát Thành Phố Mang Tên Người - Đăng Dương
  12. Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa - Thu Hiền
  Thông tin về tiểu sử Bác Hồ:
  Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập, tự do của các dân tộc, vì hòa bình và công lý trên thế giới.

  Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây lấy tên là Nguyễn Ái Quốc), sinh ngày 19-5-1890 ở làng Kim Liên, xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và mất ngày 2-9-1969 tại Hà Nội.
  Người sinh ra trong một gia đình: Bố là một nhà nho yêu nước, nguồn gốc nông dân; mẹ là nông dân; chị và anh đều tham gia chống Pháp và bị tù đày.
  Ngày 3-6-1911, Người ra nước ngoài, làm nhiều nghề, tham gia cuộc vận động cách mạng của nhân dân nhiều nước, đồng thời không ngừng đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại và tìm thấy ở chủ nghĩa Mác-Lênin con đường giải phóng của giai cấp công nhân và nhân dân các nước thuộc địa. Năm 1920, Người tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua. Năm 1921, người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa Pháp; xuất bản tờ báo Người cùng khổ ở Pháp (1922). Năm 1923, Người được bầu vào Ban Chấp hành Quốc tế Nông dân. Năm 1924, Người tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản và được chỉ định là Uỷ viên thường trực Bộ Phương Đông, trực tiếp phụ trách Cục Phương Nam. Năm 1925, Người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức châu Á, Xuất bản hai cuốn sách nổi tiếng: Bản án chế độ thực dân Pháp (1925) và Đường cách mệnh (1927).
  Năm 1925, Người thành lập Việt Nam thanh niên Cách mạng đồng chí Hội ở Quảng Châu (Trung Quốc) và tổ chức "Cộng sản đoàn" làm nòng cốt cho Hội đó, đào tạo cán bộ Cộng sản để lãnh đạo Hội và truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam.
  Ngày 3-2-1930, Người chủ tọa Hội nghị thành lập Đảng họp tại Cửu Long (gần Hương Cảng). Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ Đảng do chính Người soạn thảo. Người ra lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (sau đổi là Đảng Cộng sản Đông Dương, rồi Đảng Lao động Việt Nam và nay là Đảng Cộng sản Việt Nam ).
  Từ năm 1930 đến 1940, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục hoạt động cho sự nghiệp giải phóng của dân tộc Việt Nam của các dân tộc bị áp bức khác trong những điều kiện vô cùng gian khổ và khó khăn.
  Năm 1941, Người về nước, triệu tập Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, quyết định đường lối cứu nước, thành lập Việt Nam độc lập đồng minh Hội (Việt Minh), tổ chức lực lượng vũ trang giải phóng, chính sách căn cứ địa, lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa từng phần và chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
  Sau Cách mạng Tháng Tám (1945) thắng lợi, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; tổ chức Tổng tuyển cử tự do trong cả nước, bầu Quốc hội và thông qua Hiến pháp dân chủ đầu tiên của Việt Nam. Quốc hội khóa I đã bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946).
  Cùng với Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam phá tan âm mưu của đế quốc, giữ vững và củng cố chính quyền cách mạng.

  Ngày 19-12-1946, người kêu gọi cả nước kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, bảo vệ và phát triển những thành quả của Cách mạng Tháng Tám.

  Tại Đại hội lần thứ II của Đảng (1951), Người được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược đã giành được thắng lợi to lớn, kết thúc bằng chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ (1954).
  Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng (1955) Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đồng thời đấu tranh giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước.
  Đại hội lần thứ III của Đảng (1960) đã nhất trí bầu lại Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Quốc hội khóa II, khóa III đã bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
  Cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc kháng chiến vĩ đại của nhân dân Việt Nam chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ; lãnh đạo sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.
  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đề ra đường lối đúng đắn đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người sáng lập ra Đảng Mácxít-Lêninnít ở Việt Nam, sáng lập ra Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, sáng lập ra các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và sáng lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, góp phần tăng cường đoàn kết quốc tế. Người là tấm gương sáng của tinh thần tập thể, ý thức tổ chức và đạo đức cách mạng.
  Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc.

  Đoàn Đình Tuyến – Huyện ủy viên
  Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Giàng
  (Nguồn: NXB. Chính trị Quốc gia, 1999)

  camgiang.gov.vn

  Diễn đàn Quảng Ngãi

 1. Thử TROLL vài lời xem sao

 2. Hồ Chí Minh Đẹp Nhất Tên Người (2013)  Danh sách các ca khúc trong album
  1. Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng - V.A
  2. Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa - Thu Hiền
  3. Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác - Phạm Phương Thảo
  4. Tháng 5 Nhớ Bác - Anh Bằng
  5. Đêm Trường Sơn Nhớ Bác - Quang Lý
  6. Viếng Lăng Bác - Thanh Thúy
  7. Người Về Thăm Quê - Việt Hoàn
  8. Hồ Chí Minh Đẹp Nhất Tên Người - Anh Bằng
  9. Ấm Tình Quê Bác - Phạm Phương Thảo
  10. Bác Hồ Sống Mãi Với Tây Nguyên - Lê Dung
  11. Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân - Tốp Ca QK7
  12. Tiếng Hát Từ Thành Phố Mang Tên Bác - Trọng Tấn
  13. Đôi Dép Bác Hồ - Thu Hiền
  14. Tiếng Hát Giữa Rừng Pác Bó - Phương Nga
  15. Dấu Chân Phía Trước - Cao Minh
  16. Từ Làng Sen - Phạm Phương Thảo
  17. Trồng Cây Lại Nhớ Đến Người - Thanh Hoa
  18. Thăm Bến Nhà Rồng - Thu Hiền
  19. Hoa Sen Tháp Mười - Thu Hiền
  20. Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La - Anh Bằng, Phương Thanh
  21. Miền Nam Nhớ Mãi Ơn Người - Tài Linh
  22. Ca Ngợi Hồ Chủ Tịch - Anh Bằng
  23. Miền Trung Nhớ Bác - Quang Linh
  24. Lời Ca Dâng Bác - Anh Bằng, Quang Linh
  25. Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Xứ Nghệ - Ngọc Sơn
  26. Tình Bác Sáng Đời Ta - Anh Bằng
  27. Bên Lăng Bác Hồ - Thu Hiền
  28. Người Là Niềm Tin Tất Thắng - Quang Thọ
  29. Bên Tượng Đài Bác Hồ - Lan Ngọc
  30. Chúng Con Bên Giấc Ngủ Của Người - Thu Hiền
  31. Bến Nhà Rồng - Hương Mơ
  32. Vầng Trăng Ba Đình - Thanh Hoa
  33. Tình Bác Sáng Đời Ta - Anh Bằng, Ngọc Tuyền
  34. Dáng Người Tiếng Hát Mùa Xuân - Quang Thọ
  35. Đêm Nghe Câu Hò Đưa Nhớ Bác - Thanh Hoa
  36. Việt Bắc Nhớ Bác Hồ - V.A
  37. Bác Hồ Ở Chiến Khu - Mỹ Hạnh
  38. Cô Gái Pako Con Cháu Bác Hồ - Thu Giang
  39. Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương - Trần Quang, Quốc Thắng
  40. Ai Yêu Bác Hồ Minh Hơn Thiếu Niên Nhi Đồng - Anh Bằng
  41. Bài Ca Hồ Chí Minh - Hồ Quỳnh Hương
  42. Bài Ca Hồ Chí Minh - Khắc Hiếu
  43. Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ - Hà Anh Tuấn
  44. Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh - Mây Trắng

 3. Thiếu Nhi Nhớ Ơn Bác (2013)


  Danh sách các ca khúc trong album
  1. Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh (Phong Nhã) - V.A
  2. Bác Hồ Người Cho Em Tất Cả - V.A
  3. Tiếng Chim Trong Vườn Bác - Thanh Hà
  4. Nhớ Bác Hồ - Bích Chi
  5. Từ Rừng Xanh Cháu Về Thăm Lăng Bác - V.A
  6. Khi Cháu Nhìn Ảnh Bác - Như Hảo, Bích Chi
  7. Em Mơ Gặp Bác Hồ - Bảo An
  8. 5 Điều Bác Hồ Dạy - Thùy Anh
  9. Hoa Sao Dâng Đảng Dâng Bác Hồ - Thiên Trang
  10. Bác Sống Đời Đời - Mai Ánh
  11. Bác Thành Chuyện Kể Bác Thành Lời Ca - Bé Hoàng Mỹ
  12. Trong Yêu Thương Tình Bác - Bé Hoàng Yến
  13. Tre Ngà Bên Lăng Bác - Tùng Dương
  14. Vâng Theo Lời Bác - Phương Anh
  15. Cây Đa Bác Hồ - V.A
  16. Nhớ Bác Qua Câu Chuyện Kể (Nguyễn Quốc Tây) - Bích Chi
  17. Hoa Thơm Dâng Bác - V.A
  18. Làm Theo Lời Bác, Măng Non Sẵn Sàng - V.A
  19. Hoa Vườn Nhà Bác - V.A
  20. Em Là Mầm Non Của Đảng - V.A
  21. Nhớ Ơn Bác - V.A
  22. Những Cháu Ngoan Bác Hồ - V.A

Chia sẻ trang này